Bydło białogrzbiete

Bydło białogrzbiete jest jedną z czterech polskich ras objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Obecnie utrzymywanych jest ok. 300 krów w Polsce dzięki pracy Katedry Hodowli i Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.

Bydło białogrzbiete zostało zakupione do Majątku Rutka w 2009 r.